Skip to main content

Ranking wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2013-08-13

Swoim działaniem udowadniamy kolejny już raz, że środki publiczne wydajemy w sposób przemyślany i oszczędny. Zgodnie z opublikowanym, niedawno, przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, rankingiem wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gmina Rychliki uplasowała się na 83 pozycji wśród gmin wiejskich do pięciu tysięcy mieszkańców, stając się jednocześnie liderem w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Kwota wydatków na administrację  w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie w roku 2012 wynosiła – 333,03zł, natomiast w gminie „najdroższej” – 1.102,97zł. W badaniu tym pod uwagę wzięte zostały wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „Administracja publiczna”.