Skip to main content

REALIZACJA PROJEKTU „ROWEROWE WĘDRÓWKI” W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

2015-12-22

W ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+” Gmina Rychliki podpisała umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania pn. „Rowerowe wędrówki”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Rychlikach, w ramach którego zakupiono m.in. 17 rowerów oraz zaplanowano rajdy sprawnościowo-rekreacyjne. Łączna kwota zadania wynosi 18925,00 zł z czego wkład finansowy gminy wyniósł 3 785,00 zł.

Główne założenia projektu:

  • Poznanie walorów przyrodniczych,  kulturowych i turystycznych najbliższej okolicy
  • Integracja grupy rówieśniczej, kształtowanie postawy współpracy
  • Utrwalenie zasad prawidłowego poruszania się po drogach
  • Zainteresowanie  uczniów i ich rodziców możliwościami  aktywnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego bez używek
  • Zacieśnienie więzi emocjonalnej między rodzicami i dziećmi
  • Popularyzacja aktywności fizycznej

Działania w ramach projektu:
Uczestnicy projektu – uczniowie klas piątych i szóstych w ramach przygotowań do realizacji projektu zapoznali się z publikacjami Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski.”
Przed wyruszeniem na trasy rajdów odbyło się spotkanie uczestników z panem Andrzejem Szponarem,     który przypomniał zasady poruszania się w kolumnie po drodze publicznej i zasady bezpieczeństwa w trakcie wycieczek oraz omówił zasady korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach projektu tzn. rowerów i kasków.
Pierwszy rajd o charakterze sprawnościowo-rekreacyjno- poznawczym odbył się na trasie Rychliki – Jelonki – Buczyniec- Rychliki i wzięło w nim udział 15 uczniów i dwoje opiekunów – pani Bożena Mięsikowska i pan Andrzej Szponar. Podczas zbiórki przed budynkiem szkoły  przypomniano  zasady bezpieczeństwa, został sprawdzony stan techniczny rowerów, omówiono trasę wycieczki i plan imprezy. Po tych przygotowaniach wszyscy założyli kaski oraz kamizelki ochronne i  ścieżką rowerową ruszyli w kierunku Jelonek. W trakcie spotkania z rodzicami- mieszkańcami Jelonek zostały przedstawione możliwości aktywnego wypoczynku bez użycia środków psychoaktywnych. Następnie udaliśmy się trasą wzdłuż Kanału Elbląskiego. Po wizycie w maszynowni pochylni Jelenie wyruszyliśmy w dalszą drogę zwiedzając po drodze zmodernizowane pochylnie w Oleśnicy i Kątach. Po dotarciu do Buczyńca mogliśmy się zrelaksować podczas posiłku przygotowanego przez panie – Dorotę Maruszak, Agnieszkę Chwoszcz i Annę Kozłowską. Przy ognisku oprócz kiełbasek czekała na nas gorąca herbata i coś słodkiego. Następnie obejrzeliśmy obiekty muzealne będące częścią Izby Historii Kanału Elbląskiego. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w drogę powrotną zabierając ze sobą mnóstwo wrażeń i ciekawych doznań.
Drugi rajd rowerowy odbył się na trasie Rychliki – Rejsyty- Jelonki – Rychliki. Wzięło w nim udział 15 uczniów i dwoje opiekunów – pani Joanna Szponar i pani Joanna Sertel. Przed wyruszeniem w trasę uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z trasą, planem działań podczas imprezy oraz zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczek. Po tych przygotowaniach wyruszyliśmy w drogę kierując się w stronę grodziska położonego w lesie w pobliżu miejscowości Rejsyty. Tam spotkaliśmy się z historykiem – panem Dawidem Oszlisem, który przedstawił nam krótką historię o obronnym wczesnośredniowiecznym grodzisku Burgwall.  Następnie zajął się nami  pan leśniczy Ferdynand Makarenko, który oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej, na której mieliśmy do wykonania kilka zadań związanych z przyrodą i ekologią. Po przybyciu  do Rejsyt, czekało już na nas rozpalone ognisko przygotowane przez rodziców – panie Annę i Małgorzatę Dmytryszyn. Najpierw jednak musieliśmy pokonać rowerowy tor przeszkód oraz spróbować zadań z użyciem alkogogli. Dopiero po wykonaniu zaplanowanych zadań zabraliśmy się za pieczenie kiełbasek zafundowanych przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju „Różyce”. Po posiłku i gorącej herbatce udaliśmy się na krótki spacer po miejscowości i poszukiwanie ciekawych obiektów do sfotografowania. Po krótkim podsumowaniu imprezy udaliśmy się w drogę powrotną zajeżdżając jeszcze do Jelonek, aby poczuć przez dłuższy czas przyjemność obcowania z naturą połączoną z aktywnością fizyczną.

{gallery}15/rowery{/gallery}