Skip to main content

Realizacja projektu w Świętym Gaju

2020-06-30

swiety gaj wiataW okresie maj-czerwiec realizowany był projekt pn. Modernizacja świetlicy oraz utworzenie miejsca rekreacyjnego w Świętym Gaju. Beneficjentem zadania była Ochotnicza Straż Pożarna w Świętym Gaju, która na ten cel otrzymała 29861,00 zł.

W ramach zadania wykonano: remont łazienki oraz miejsce rekreacyjne tj. zakupiono wiatę, stół z ławkami, stojak na rowery. Utworzono także miejsce na ognisko.

Zadanie zostało zrealizowane ramach projektu grantowego pn. „Aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel” w ramach Poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Lokalną Stratgią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

swiety gaj wiata