Skip to main content

Rejsyty z nową oczyszczalnią ścieków…

2017-06-21

Największa inwestycja w 2017 roku w Gminie Rychliki niebawem „ruszy” w miejscowościach Rejsyty i Wopity. Wykonawcą zadania jest firma „WODROL-OLSZTYN”.
– Z firmą WODROL-OLSZTYN z Dywit współpracowało się bardzo dobrze. W 2016 r. prawidłowo zrealizowała na terenie naszej gminy trzy inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej. Jestem przekonany, że również nowe przedsięwzięcie będzie wykonane solidnie – powiedział wójt podczas podpisania umowy na kolejną inwestycje w tym roku.

Gmina Rychliki zaczyna kolejne przedsięwzięcie, tym razem największe, ponieważ sama inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w Rejsytach” (warto nadmienić, że wodociąg będzie doprowadzony do Wopit)  pochłonie prawie dwa miliony zł. Podpisanie umowy było konsekwencją zamówienia publicznego, ogłoszonego 16 maja br. Złożone zostały trzy oferty, z których komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą – przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN z Dywit. Kwota, jaką zaoferowała firma, to 1 888 691,04 zł, a termin wykonania wyznaczono na 30 listopada 2017 r.

umowa Rejsyty wod-kan

umowa Rejsyty wod-kan