Skip to main content

Rekrutacja do udziału w projekcie

2013-12-04

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ogłasza rekrutację osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powiatów: elbląskiego, braniewskiego i miasta Elbląg do projektu „Masz pomysł – masz firmę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 POKL.
Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków kwalifikacyjnych.

Dotacja to maksymalnie kwota do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności.

Termin rekrutacji kandydatów II TURY 07.01.2014 – 13.01.2014 r.

Nabór wniosków do projektu zostanie dokonany na podstawie złożonego wniosku kwalifikacyjnego wraz z załącznikami do:

– Biura Projektu lub

– Biura Rekrutacyjno Konsultacyjnego

            Dotacja to maksymalnie kwota do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności.

Możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem firmy przez pierwsze 6 miesięcy, jest również przewidziane przedłużenie wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy.

Z powiatu elbląskiego zakwalifikowane zostanie minimum 55 wniosków.

 

Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej

www.dotacje.screp.pl

a także w Biurze Projektu i Punktach Informacyjnych oraz w Biurach Rekrutacyjno Konsultacyjnych wskazanych w regulaminie projektu (§1 pkt 4), pod numerami telefonów:

Pasłęk – (55) 248 10 91 wew. 24,15

Elbląg – 885 051 505

BRK – Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu (55) 237 67 00

oraz na materiałach promocyjno – informacyjnych (dostępne w Urzędzie Gminy Rychliki na stoliku przy Sekretariacie)