Skip to main content

Remont drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo – granica województwa

2016-12-07

Inwestycje na drogach wojewódzkich są realizowanie przy wykorzystaniu środków unijnych. Przebudowa ostatniego odcinka drogi nr 527 Kwietniewo – granica województwa warmińsko-mazurskiego jest przewidziana w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.  Wójt Henryk Kiejdo zabiega, by ta modernizacja mogła odbyć się jak najszybciej. W tej też sprawie w ostatnich tygodniach wójt odbył cykl spotkań. Zarówno na spotkaniu z panem marszałkiem,  które odbyło się 2 grudnia, jaki i w rozmowach z panem wicemarszałkiem, z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich podkreślałem katastrofalny stan drogi i oczekiwania mieszkańców.

 Jako gmina mamy bardzo dobrą historię współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jesteśmy postrzegani jako solidny partner w już przeprowadzonych inwestycjach. Mam zapewnienie pana marszałka, że kontynuacja remontu drogi jest zasadna i podczas prac nad budżetem będzie brana pod uwagę. Czekamy więc na rezerwę finansową w budżecie województwa. A ja w dalszym ciągu będę zabiegał wszelkimi dostępnymi sposobami o jak najszybszą jej modernizację.