Skip to main content

Remont zabytkowego kościoła…

2017-08-04

Kończy się remont jednej części dachu gotyckiego kościoła, zbudowanego w latach 1350-1375, w Jelonkach. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa otrzymała dotację 70 tys. zł z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Olsztynie. Dzięki temu, że jest to obiekt wpisany w Rejestr Zabytków, możliwe było wsparcie Gminy Rychliki. 

Na ten cel w budżecie gminy przeznaczono 30 tys. zł. Swoją cegiełkę, do tak ważnej inwestycji, włożyli także parafianie.