Skip to main content

Rolnik wyciął nie swoje drzewa

2017-04-07

Wycinka drzewDziś do Urzędu Gminy wpłynęło zgłoszenie o wycięciu przez jednego z rolników kilku dużych drzew z działki będącej  własnością komunalną Gminy Rychliki, rosnących pomiędzy polami. Fakt wycinki został wstępnie potwierdzony jeszcze w dniu dzisiejszym, po weryfikacji danych ewidencyjnych sprawa zostanie przekazana do policji, a sprawca wycinki wskazany w zgłoszeniu, będzie odpowiadać za nielegalną wycinkę drzew nie stanowiących jego własności. Może również zostać na niego nałożona dotkliwa kara administracyjna, która przewidziana jest za zniszczenie lub wycinkę drzew bez zezwolenia właściciela drzew. W tym wypadku, jeśli potwierdzą się informacje ze zgłoszenia, kara może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Powszechnie panuje dość błędne przekonanie, że niedawno wprowadzone prawo do wycinki drzew bez konieczności uzyskiwania pozwolenia gminy, zezwala na dowolne cięcie wszystkiego i wszędzie. Owszem, osoba fizyczna ma prawo do wycinki drzew na swojej posesji na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale ograniczenia dotyczące terminu wycinki (obecnie trwa okres ochronny i nie wolno niszczyć siedlisk dzikiej zwierzyny) oraz np. chroniące pomniki przyrody, ograniczają to prawo w ściśle określonych przypadkach.
Przestrzegamy przed nadmierną frasobliwością w tej kwestii i dokładne sprawdzenie położenia drzew przed ich wycinką. Przypominamy, że tak naprawdę drzewa będzie można wycinać dopiero od 16 października, kiedy skończy się okres ochronny.