Skip to main content

Rozmowy „na osiedlu”

2020-08-26

Resized 20200824 192014W poniedziałek 24 sierpnia br. w Jelonkach z inicjatywy radnej Joanny Borkowskiej odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały kwestie związane z remontem drogi osiedlowej oraz problemem okolicznych działek użytkowanych bez tytułu prawnego. W rozmowach – prócz zaangażowanych mieszkańców – uczestniczyli: Wójt Zbigniew Lichuszewski oraz nowy dzierżawca ziem i terenów należących wcześniej do PGRu w Jelonkach.

Spotkanie miało na celu poinformowanie mieszkańców osiedla o stanie realizacji, zakresie oraz przewidywanym terminie ukończenia zadania polegającego na remoncie drogi gminnej biegnącej wzdłuż osiedla w Jelonkach. Omówione zostały również żądania dzierżawcy w stosunku do osób, które zajmują należące do niego działki. Strony wypracowały uzgodnienie, iż sprawa zostanie załatwiona polubownie, co nie oznacza jednak, że również bezkosztowo. Ponadto osiągnięto porozumienie w kwestii wysokości opłat za zajmowane działki. Bez przesady można więc powiedzieć, że spotkanie zaowocowało rozwiązaniami, które pozwolą uniknąć kłopotliwych nieporozumień w przyszłości.

{gallery}20/spotkanie_na_osiedlu_jelonki{/gallery}