Skip to main content

Rozstrzygnięto przetarg na drogę 527

2015-06-02

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w dniu 01 czerwca 2015 r., po badaniu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym dotyczącym robót budowlanych przebudowy drogi 527 Kwietniewo-Rychliki, jako najkorzystniejszą uznał ofertę firmy Drogomex Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość oferty wyniosła 12 491 891,40 zł brutto i była najniższa spośród 7 złożonych w postępowaniu ofert. Pod uwagę brano też okres gwarancji. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dnii od przesłania wszystkim oferentom zawiadomienia o wyborze oferty.