Skip to main content

Rozstrzygnięty przetarg na budowę sieci wodociągowej do Kwietniewa

2010-10-13

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zamówienia publicznego dotyczącego „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DYMNIK – KWIETNIEWO GM. RYCHLIKI” niniejszym informuje, iż w wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo– Handlowego „MEL-KAN Sp. Z o.o. z Grudziądza. Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy nastąpi w najbliższy piątek tj. 15.10.2010.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110, 160 PVC z miejscowości Dymnik do miejscowości Kwietniowo gm. Rychliki. Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenach zwartej zabudowy mieszkalno-gospodarczej w miejscowości Kwietniewo. Projektowany wodociąg zastąpi indywidualne ujęcia wody powierzchniowej i będzie miał za zadanie zaopatrzenie w wodę na cele bytowo gospodarcze i pożarowe wsi Kwietniewo. Dodatkowo w ramach zadania konieczna jest modernizacja hydroforni w miejscowości Dymnik gm. Rychliki. Modernizacja będzie polegała na wymianie pompy głębinowej w studni nr 2, zamontowaniu dodatkowego zbiornika hydroforowego o poj. 1,5m3, oraz odżelaziacza o poj. 1,5m3.