Skip to main content

Rusza budowa oczyszczalni dla osiedla “Podleśna”

2013-02-01

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo podpisał umowę z firmą Drozd Centrum Techniki z Elbląga na wykonanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego “Podleśna” w Rychlikach. Wartość zadania to 500 000,00 zł. Zakończenie budowy zostało przewidziane na 28 czerwca 2013 r.

Inwestycja pozwoli na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w tej części Rychlik. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych. Refundacja nastąpi w 2015 r. i wyniesie ok. 50% wartości inwestycji.