Skip to main content

Ruszył przetarg na wodociąg

2009-10-01

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na “Budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Marwica gmina Rychliki”. Przygotowana dokumentacja obejmuje podłączenie do istniejącej sieci w Marwicy, budowę stacji podnoszenia ciśnienia oraz budowę sieci wzdłuż drogi wojewódzkiej 527 do Marwicy Wielkiej. Nowa nitka wodociągu obejmie swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców na odcinku ok. 2100 metrów.

Na posesjach użytkowników końcowych wykonane zostaną studzienki wodomierzowe z zaworami, gdzie po zakończeniu inwestycji indywidualnie będą mogli podłączać się mieszkańcy. Dokumentacja projektowa oraz ogłoszenie o zamówieniu publicznym dostępne jest od dziś pod adresem BIP Gminy Rychliki tutaj. Jest to pierwsze zadanie wykonywane w ramach kompleksowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Rozpoczęte już zostały prace nad wykonaniem dokumentacji dla wykonania zwodociągowania miejscowości Kwietniewo.