Skip to main content

Ruszyła budowa skweru

2018-04-27

W dniu 26 kwietnia br. ruszyły prace budowlane przy budowie skweru z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Prace wykonuje firma Domlux Sp. z o.o. z Pasłęka.  Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na 29 czerwca 2018 r.. Przypominamy, że celem budowy skweru jest utworzenie odpowiedniego miejsca, stanowiącego materialne świadectwo kluczowego wydarzenia w dziejach historii Polski, tj. odzyskania niepodległości, którego centralną postacią jest  Józef Piłsudski.

Budowa trwałego miejsca upamiętniania przyczyni się do wspierania działań edukacyjnych tj. popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń związanych z postacią J. Piłsudskiego, ale także zaangażowania w opiekę nad tym miejscem lokalną społeczność. Budowa skweru z pomnikiem przyczyni się również do uzyskania przestrzeni formalnej dla uroczystości, podniesienia standardu, atrakcyjności i jakości rewitalizowanej przestrzeni publicznej służącej zwiększeniu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych.