Skip to main content

Ruszyły nabory wniosków w LGD

2014-07-02

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach działania “Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w ramach dodatkowych zadań) na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

“Odnowa i rozwój wsi” (stare środki) – limit środków: 272 231,21 zł
“Odnowa i rozwój wsi” (nowe środki) – limit środków: 349 946,00 zł
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit środków: 184 814,00 zł;
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit środków: 966 158,50 zł

Termin składania wniosków: 02 – 15 lipca 2014 r.
Miejsce składania wniosków: LGD KE w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 26

Więcej informacji na stronie: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/