Skip to main content

Rychliki mają “nowego” sołtysa

2011-04-14

W przeprowadzonych w dniu dzisiejszym wyborach dotychczasowy sołtys Krzysztof Ryś nie miał żadnego kontrkandydata i ponownie został wybrany sołtysem sołectwa Rychliki. W głosowaniu wzięło udział 23 osoby z prawie 700 uprawnionych do głosowania, a Krzysztof Ryś otrzymał 21 głosów poparcia przy 2 głosach nieważnych. Jednocześnie odbyły się wybory do Rady Sołeckiej, a kandydatami byli: Agnieszka Chwoszcz, Krzysztof Durka, Andrzej Kaśkiewicz, Edward Klimiuk, Franciszek Owsianka, Kazimierz Pastuszak, Barbara Żuk oraz Leokadia Żuk. W wyniku głosowania przy 1 głosie nieważnym w skład Rady Sołeckiej Rychlik weszli:

1. Leokadia Żuk – wybrana jednocześnie na przewodniczącą Rady Sołeckiej

2. Barbara Żuk

3. Agnieszka Chwoszcz

4. Andrzej Kaśkiewicz

5. Franciszek Owsianka

6. Krzysztof Durka

W zebraniu wziął udział Wójt Gminy Rychliki, który przy okazji odpowiadał na pytania zebranych oraz przedstawił sytuację związaną z przebudową drogi wojewódzkiej nr 527.