Skip to main content

Samorządowcy chcą przywrócenia zlikwidowanych kursów PKS

2018-10-26

Problem likwidacji czy zawieszania kursów PKS szczególnie dotkliwie daje się we znaki mieszkańcom gmin wiejskich. Dla wielu osób autobus to jedyna możliwość dotarcia do pracy, lekarza czy urzędu. Faktem jest, że liczba pasażerów spada, jednak nie oznacza to że nie da się znaleźć rozwiązania optymalnego zarówno dla pasażerów jak i przewoźnika.
Wójt Gminy Rychliki, praktycznie od początku września monitoruje całą sytuację, przeprowadzając rozmowy z przewoźnikami oraz władzami sąsiednich gmin. Wnioski mieszkańców o przywrócenie poszczególnych kursów PKS trafiają do Urzędu Gminy, jednak gmina może zapewnić transport na terenie swojej gminy (jest możliwość korzystania z autobusów szkolnych).

Na poziomie międzygminnym konieczna jest współpraca samorządów i mając to na uwadze, 10 października p. Henryk Kiejdo jako Wójt Gminy Rychliki zwrócił się z oficjalnymi pismami do Starosty Elbląskiego oraz do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego ciężkiego problemu. Pisma te nie zostały bez odpowiedzi, w dniu 25.10.2018 r. p. Janusz Sypiański, Dyrektor Biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich poinformował, że dyskusja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się w listopadzie. Tego samego dnia do Urzędu Gminy w Rychlikach wpłynęła odpowiedź Starosty Elbląskiego, p. Macieja Romanowskiego, który zadeklarował pomoc poprzez zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron w Starostwie Powiatowym. Udział w takim spotkaniu, oprócz przedstawicieli zainteresowanych samorządów, powinni wziąć przedsiębiorcy transportowi.
Pozostaje mieć nadzieję, że wspólne działanie przyniesie efekt i niedługo będziemy mogli napisać o pozytywnym rozwiązaniu problemu braku autobusów.

Odpowiedź Starosty Elbląskiego