Skip to main content

Serwis prawny MAMPRAWNIKA

2012-05-14

Serwis prawny MAMPRAWNIKA stanowi doskonałe narzędzie uzupełniające istniejące systemy i instrumenty wspierające obywatel w zakresie poradnictwa prawnego.

CO WYRÓŻNIA MAMPRAWNIKA.PL

Serwis prawny działa na zasadach niekomercyjnych. Udzielane porady są zindywidualizowane.

Niewątpliwą zaletą serwisu jest jego przejrzystość oraz odformalizowanie.

Podobne elektroniczne serwisy tworzone np. w oparciu o środki pochodzące z europejskich  funduszy strukturalnych narzucają użytkownikom obowiązek wypełnienia szczegółowych i skomplikowanych formularzy.

Serwisy takie działają najczęściej jedynie na ograniczonym obszarze (kilka gmin lub region), co dodatkowo utrudnia użytkownikowi swobodę korzystania z takiego narzędzia. Szereg portali prawnych proponuje użytkownikom wyszukanie odpowiedzi na zadawane pytania w gąszczu rozwiązań przesyłanych przez anonimowych użytkowników forum internetowego; takie rozwiązania również nie dają gwarancji rzetelności i jednoznaczności w ramach udzielanej porady.

NADZÓR PROFESJONALISTÓW

Serwis prawny MAMPRAWNIKA realizowany jest we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Andrzeja Wójcika, zaś prawnicy obsługujący zapytania działają pod nadzorem doświadczonych fachowców. Odpowiedź na zadane w serwisie pytanie jest co najmniej dwukrotnie analizowana przez osoby działające niezależnie i weryfikujące sprawę w sposób w pełni obiektywny; w udzielanie odpowiedzi zaangażowanych jest zawsze nie mniej niż dwóch konsultantów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA

Serwis prawny MAMPRAWNIKA dba o ochronę udostępnianych danych osobowych oraz o to, by treści zapytań prawnych wprowadzane do serwisu pozostawały poufne. Konsultanci nie mają dostępu do danych osobowych użytkowników; dane te udostępniane są konsultantom jedynie w przypadkach nagłych, kiedy wymagana jest niezwłoczna, telefoniczna interwencja konsultanta np. w związku z upływającym terminem do złożenia apelacji od wyroku.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Serwis prawny MAMPRAWNIKA może być z powodzeniem użytkowany przez organy administracji samorządowej, lokalne instytucje wpierające mieszkańców oraz zajmujące się krzewieniem edukacji (biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, szkoły). Wymogiem jest dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do internetu.

Pomoc w ramach serwisu MAMPRAWNIKA udzielana jest nieodpłatna w związku z tym organy samorządu terytorialnego i instytucje publiczne udostępniające mieszkańcom serwis nie są związane wymogami narzucanymi przez przepisy prawa zamówień publicznych.

OPCJONALNY DOSTĘP DO USŁUG KOMERCYJNYCH

W przypadku, gdyż użytkownik zmaga się z problemem natury prawnej wykraczającym poza ramy serwisu prawnego MAMPRAWNIKA może on w pełni świadomie wybrać opcjonalny dostęp do szerokiego spektrum komercyjnych usług prawniczych świadczonych przez Kancelarię Prawną także za pośrednictwem Internetu.  

Z poważaniem
Leszek Bogdan