Skip to main content

Sesja absolutoryjna

2018-07-02

Sesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń Radnych odbyło się w 27 czerwca br. w Sali Biblioteki Publicznej w Rychlikach. Podczas sesji radni udzielili  jednogłośnie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Rychlikach pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe Wójta za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rychliki z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 r.

Ubiegłoroczne dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 18 239 863,52 zł, co stanowi 99,45% rocznego planu, zaś wydatki zostały zrealizowane na poziomie 18 534 207,20 zł, co stanowi  95,13% rocznego planu, w tym wydatki bieżące: 15 445 532,15 zł oraz majątkowe: 3 088 675,05 zł.
W roku 2017 zrealizowano łącznie 28 zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych przedsięwzięć w minionym roku należały:
– Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsyty – 1.921.856,68 zł;
– Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny – Jankowo – 272.782,09 zł;
– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (tzw. Kolonia w stronę miejscowości Wysoka) – 57.302,66 zł;
– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo (tzw. Kolonia Włosieniec) 110.069,54 zł;
– Budowa połączenia sieci wodociągowej Budki – Jelonki z hydrofornia w miejscowości Jelonki – 219.060,00 zł;
– Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Rychliki, gmina Rychliki (rejon Osiedla “Podleśna) 25.953,00 zł (zadanie realizowane do połowy 2018 r. – ogólna kwota inwestycji:  803928,56 zł).

 

{gallery}18/sesja{/gallery}