Skip to main content

Siergiej Szemiet gościem naszej gminy…

2016-07-12

W poniedziałek Wójt Gminy Rychliki spotkał się z absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie malarzem dr Siergiejem Szemietem, pochodzącym z Białorusi.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędy Gminy oraz historyk sztuki, Filip Gawliński. Głównym tematem spotkania były plany organizacji warsztatów malarskich oraz pleneru, który ukierunkowany ma być na sztukę sakralną. Inspiracją do tworzenia prac ma być miejsce męczeńskiej śmierci patrona Polski – św. Wojciecha (Święty Gaj), ale także interesujące artystów miejsca w naszej gminie.

Wielkim wyróżnieniem dla gminy i podniesienie rangi tego przedsięwzięcia byłoby możliwie dzięki uczestnictwu Siergieja Szemieta na planowanym plenerze malarskim.

Siergiej Szemiet
Urodził się 11 lipca 1971 roku w Oszmianach, w Obwodzie Grodzieńskim. W roku 1987 rozpoczął edukację artystyczną w Państwowej Szkole Plastycznej im. A.K. Glebowa w Mińsku (1987-1991). Następnie w latach 1992 – 1998 studiował na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, na wydziale Malarstwa Sztalugowego.W latach 1998 – 2001 pracował w Państwowej Szkole Plastycznej im. A.K. Glebowa w Mińsku jako nauczyciel malarstwa, rysunku, kompozycji. Od roku 1999 jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy.
W latach 1999-2001 był asystentem w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, a od 2000 do 2003 roku prowadził akademickie warsztaty malarstwa i rzeźby pod kierunkiem profesora i akademika M.A. Sawickiego przy Ministerstwie Kultury Białorusi. Od roku 1995 Siergiej Szemiet jest uczestnikiem krajowych i międzynarodowych wystaw zbiorowych oraz indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej Białorusi, a także w prywatnych kolekcjach na Białorusi, Litwie, w Polsce, w Niemczech, Izraelu, Wielkiej Brytanii, USA. W latach 2006 – 2007 –Siergiej Szemiet był stypendystą programu „Gaude Polonia” Narodowego Centrum Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wykładowca malarstwa. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora sztuk pięknych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuki Współczesnej Białorusi, w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie oraz w prywatnych kolekcjach na całym świecie.  

Strona internetowa: www.shemet-art.com