Skip to main content

SKANSKA rozpoczyna prace

2017-02-22

SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego Wschód w Olsztynie filia w Iławie jako wykonawca zadania “Budowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica – Barzyna – Rychliki o długości 1,567 km” informuje, że w dniu 23.02.2017 r. zamierza rozpocząć roboty budowlane.