Skip to main content

Sołectwo Dymnik

2015-08-06

Sołtys:

Magdalena Pawłowska
Dymnik
14-411 Rychliki

Rada sołecka:

Anna Stupak – Przewodniczący
Aneta Radziwiłł
Kamil Krasodomski
Tomasz Mulik

Liczba mieszkańców:

162 osób – stan na dzień 18.04.2012r.

Dymnik – 162

Miejscowości w składzie sołectwa:

Dymnik

Historia:

historia miejscowości Dymnik