Skip to main content

Sołectwo Jelonki

2012-04-18

Sołtys:

Iwona Cichocka    
Jelonki
14-411 Rychliki   

Rada sołecka:

Krystyna Borowska – Przewodniczący
Jolanta Dębek
Anna Homza
Jolanta Witka
Iwona Walewska
Iwona Prokurat

Liczba mieszkańców:

642 osoby – stan na dzień 18.04.2012r.

Miejscowości w składzie sołectwa:

Jelonki

Historia:

historia miejscowości Jelonki