Skip to main content

Sołectwo Mokajny

2012-04-18

Sołtys:

Tomasz Biełous    
Mokajny
14-411 Rychliki    

Rada sołecka:

Andrzej Dawidziuk – Przewodniczący
Jan Niczyporuk
Karol Brzyski

Liczba mieszkańców:

49 osób – stan na dzień 18.04.2012r.

Miejscowości w składzie sołectwa:

Mokajny

Historia:

historia miejscowości Mokajny