Skip to main content

Sołectwo Rejsyty

2012-04-18

Sołtys:

Alina Kruszewska
Rejsyty
14-411 Rychliki

Rada sołecka:

Ewelina Dzik – Przewodnicząca
Urszula Szczepańska
Jacek Szczepański

Liczba mieszkańców:

305 osoby – stan na dzień 18.04.2012r.

      Rejsyty – 282 osoby

      Wopity – 23 osoby

Miejscowości w składzie sołectwa:

Rejsyty, Wopity

Historia:

historia miejscowości Rejsyty

historia miejscowości Wopity