Skip to main content

Sołectwo Rychliki

2012-04-18

Sołtys:

Krzysztof Ryś    
Rychliki
14-411 Rychliki   

Rada sołecka:

Anna Zawadzka – Przewodniczący
Izabela Zalewska
Robert Zbyrowski
Elżbieta Lipska
Justyna Grabowska
Agnieszka Chwoszcz

Liczba mieszkańców:

824 osób – stan na dzień 18.04.2012r.

Rychliki – 715

Barzyna – 109

Grądowy Młyn – pustka osadnicza

Miejscowości w składzie sołectwa:

Rychliki, Barzyna, Grądowy Młyn

Historia:

historia miejscowości Rychliki

historia miejscowości Barzyna

historia miejscowości Grądowy Młyn