Skip to main content

Sołectwo Wysoka

2012-04-18

Sołtys:

Katarzyna Barańska   
Wysoka
14-411 Rychliki    

Rada sołecka:

Marta Kąca – przewodnicząca
Ewa Branicka
Katarzyna Hałuszczak

Liczba mieszkańców:

201 osób – stan na dzień 18.04.2012r.

Miejscowości w składzie sołectwa:

Wysoka

Historia:

historia miejscowości Wysoka