Skip to main content

Spotkania z kierownikami jednostek podległych gminie

2013-02-05

W dniu 04 lutego wójt Gminy Rychliki odbył odprawę z kierownikami podległych gminnych jednostek organizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli: p. Krystyna Chojnacka-Borosiewicz – sekretarz gminy, p. Bożena Helwak – kierownik GOPS, p. Katarzyna Hałuszczak – kierownik BP, p. Małgorzata Ciąćka-Klepacz – skarbnik gminy, p. Roman Dziewulski – kierownik GZK, p. Jacek Tuński – wicedyrektor ZS oraz p. Robert Papierowski – kierownikiem Rewiru Dzielnicowych.

Odprawy odbywają się co dwa tygodnie a ich celem jest analiza sytuacji w Gminie Rychliki przez pryzmat poszczególnych jednostek, przepływ   informacji między jednostkami, podejmowanie działań prewencyjnych a przede wszystkim wytyczanie i  uzgadnianie kierunku działania gminy w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i  pieniężne. Tylko głęboko przemyślane (nie populistyczne) działania, wymagające odwagi i spójności zaowocują poprawą infrastruktury, estetyki, co przełoży się na powstawanie miejsc pracy, poprawę warunków życia  (bytu) mieszkańców.

{gallery}13/zebranie{/gallery}