Skip to main content

Spotkanie członków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

2019-09-26

warm maz minW dniu 23 września 2019 Wójt Zbigniew Lichuszewski uczestniczył w spotkaniu członków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie. Uczestnicy spotkania przyjęli apel do obecnego, a także przyszłego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu o dostrzeżenie trudności i pogarszającej się sytuacji samorządów. Samorządowcy wnioskowali o:
• rekompensatę w utraconych dochodach w podatku PIT w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego osób do 26 roku życia oraz obniżeniem najniższego progu podatkowego z 18% do 17%
• pokrycie 10% kosztów waloryzacji płac nauczycieli łącznie z dodatkiem wychowawczym oraz dodatkowym i wynagrodzeniem dla nauczycieli stażystów,
• uwzględnienie waloryzacji zadań zleconych z ramienia administracji rządowej o wskaźnik pracy minimalnej z uwzględnieniem doliczenia do najniższego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

W dyskusji o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, o oświacie oraz sytuacji finansowej samorządów udział wzięli Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz posłowie różnych partii politycznych.

warm maz 0001

warm maz 0002

warm maz 0003