Skip to main content

Spotkanie dla przedsiębiorców

2012-02-09

W dniu 9 lutego 2012 roku w sali świetlicy wiejskiej w Jelonkach odbyła się 5 już edycja spotkania dla przedsiębiorców działających na terenie gm. Rychliki. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Elbląski pan Maciej Romanowski, radni powiatowi pan Zbigniew Zasada oraz Zbigniew Lichuszewski, Prezes Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego p.Zbigniew Żurkiewicz, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy p. Longina Prończyk, pan Podkomisarz Edward Szydłowski Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy.

Wśród obecnych nie zabrakło również naszych radnych i sołtysów. Gości w imieniu organizatorów przywitała sekretarz gminy p. Krystyna Chojnacka-Borosiewicz. Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy Rychliki, który w swoim przemówieniu podziękował przedsiębiorcom za codzienny trud jaki wkładają w rozwój naszej gminy. Wręczono wyróżnienia dla firm “Stolpłyt”, “Gzella” oraz dla p. Piotra Furmana, p. Elżbiety Michewicz, p. Arkadiusza Karbowskiego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: p. Maciej Romanowski, p. Zbigniew Lichuszewski, p. Zbigniew Zasada. Całą uroczystość uświetnił występ zespołu “Chór Wujów”. Po części oficjalnej zaproszono gości na poczęstunek przy szwedzkim stole przygotowanym przez panie z rady sołeckiej z Jelonek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację imprezy.

{gallery}12/4{/gallery}