Skip to main content

Spotkanie doradczo-informacyjne

2012-04-11

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na spotkanie doradczo-informacyjne. Odbędzie się ono w sali Biblioteki w Rychlikach 17 kwietnia o godzinie 13.00.
Do udziału w nim zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane tematem działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej oraz działalności gospodarczej. Na spotkaniu zostanie przedstawiona oferta Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu funkcjonującego przy Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Spotkanie poprowadzą: Bartłomiej Głuszak – animator Ośrodka oraz Katarzyna Ciszewska-Wojtas – doradca.

Po spotkaniu odbędą się indywidualne spotkania organizacjami.
Prosimy o potwierdzenie przybycia – Tomasz Kucej UG Rychliki tel. 55 248 8155
Serdecznie zapraszamy

mgr inż. Tomasz Piotr Kucej