Skip to main content

Spotkanie informacyjne…

2017-03-08

Wójt Gminy Rychliki we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 r. (godz. 10:00); miejsce: Biblioteka Publiczna w Rychlikach.

PROGRAM SPOTKANIA
1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)