Skip to main content

Spotkanie informacyjne

2018-05-08

Wójt Gminy Rychliki oraz Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski zaprasza mieszkańców Gminy Rychliki na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się 10 maja br. w godz. 9:00-11:00 w Bibliotece Publicznej w Rychlikach.

Program spotkania:

1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
5. Instrumenty dofinansowywania działalności gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020 (Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka)