Skip to main content

Spotkanie informacyjne w Elblągu. Ochrona środowiska i OZE

2016-02-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje, że w dniu 18 lutego br. w Elbląskim Parku Technologicznym (ul. Stanisława Sulimy 1) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów środków UE.
Podczas spotkania ekspert z Wojewódzkiego Funduszu zaprezentuje aktualnie ogłoszone konkursy z Osi 4 i 5 RPO WM 2014-2020 dotyczące: wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w MŚP, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony różnorodności biologicznej.

 

formularz zgłoszeniowy

informacja