Skip to main content

Spotkanie LGD dotyczące dotacji

2019-04-15

Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski oraz Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski Stanisława Pańczuk zapraszają mieszkańców Gminy Rychliki na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023. Termin i miejsce: 19 kwietnia 2019 roku, godz. 10:00-12:00; Sala przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach.

Program spotkania:
1. Dotacje w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 (podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, Projekt Grantowy „Świetlice Wiejskie”)
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków