Skip to main content

Spotkanie mieszkańców Lepna i Buczyńca z Wójtem

2010-03-29

W dniu 29 marca 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Lepnie odbyło się spotkanie Wójta gminy Rychliki Henryka Kiejdo z mieszkańcami Lepna oraz Buczyńca. Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie sołtysa oraz rady sołeckiej Lepna. Rozpoczęło się o godz. 1500, trwało ponad 1 godzinę a uczestniczyło w nim ponad 40-tu mieszkańców. W zebraniu z mieszkańcami Lepna i Buczyńca uczestniczyli także pracownicy urzędu gminy.

Zebrani zostali poinformowani o działaniach jakie zostały podjęte w związku z planowaną w przyszłym roku budową wodociągu do miejscowości Lepno i Buczyniec. W trakcie dyskusji Wójt odpowiadał na liczne pytania, które dotyczyły m.in. planowanej inwestycji, dróg, oświetlenia, selektywnej zbiórki odpadów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.