Skip to main content

Spotkanie przedstawicieli Sołectw

2013-07-25

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w sali GOK odbędzie się kwartalne spotkanie Wójta Gminy Rychliki z Sołtysami i przedstawicielami Rad Sołeckich.Podczas spotkania omówione zostaną w formie krótkich informacji dotychczasowe oraz planowane działania Urzędu Gminy oraz poszczególnych Sołectw. Tematem wiodącym spotkania będzie organizacja Dożynek Gminnych, które zostały zaplanowane na dzień 31 sierpnia 2013 r., w tym propozycje dotyczące udziału, przebiegu i organizacji Dożynek, propozycje wyróżnień dla wyróżniających się mieszkańców.