Skip to main content

Spotkanie wójtów

2016-05-13

11 maja odbyło się spotkanie trzech wójtów a mianowicie Gronowa Elbląskiego – Marcina Ślęzaka, Markus – Doroty Wasik oraz Gminy Rychliki – Henryka Kiejdo z p. Gawlińskim nt. możliwości powstania Parku Kulturowego na terenie w/w gmin. W swym zamierzeniu Park Kulturowy to nowoczesna instytucja kultury, która pełnić mogłaby rolę m. in. edukacyjną, promocyjno-turystyczną, naukową i kulturalną. Powstanie Parku ma stymulować wzrost efektywności mieszkańców skupionych w sołectwach, stowarzyszeniach, klubach itp.

Poza w/w tematem wójtowie rozważali możliwość wspólnego działania w wielu obszarach jak np. promocji i turystyki, gospodarki komunalnej czy też udziału gmin w remontach dróg powiatowych. Wójtowie zgodnie podkreślali, że udział finansowy gmin w remontach dróg powiatowych jest zbyt wysokim obciążeniem w wydatkach gmin.