Skip to main content

Spotkanie w Powodowie

2010-09-23

W dniu 23 września w Powodowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu świetlicy wiejskiej. Zebranie zostało zainicjowane przez Wójta Henryka Kiejdo i Radę Sołecką w Powodowie w celu określenia oczekiwań mieszkańców do nowoprojektowanej świetlicy. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1700, trwało ponad 1 godzinę a uczestniczyło w nim ponad 30-tu mieszkańców. W zebraniu z mieszkańcami Powodowa oprócz Wójta uczestniczył także projektant przyszłej świetlicy. W trakcie spotkania Wójt odpowiedział także na liczne pytania, które dotyczyły bieżących spraw mieszkańców Powodowa.