Skip to main content

Spotkanie w sprawie programu “Czyste powietrze”

2019-04-30

czyste powietrzeminW dniu 29.04.2019r. w sali przy Bibliotece Publicznej Gminy Rychliki z inicjatywy Wójta Gminy Rychliki, przy udziale Fundacji GlobalECO, odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące realizacji Programu Prioretytowego „Czyste Powietrze”.
Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia Programu. Omówiono rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, a także przedstawiono sposób składania wniosków do WFOŚiGW oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Prowadzący spotkanie p. Tomasz Zabłocki przedstawił również problematykę ochrony powietrza oraz skutków ekonomicznych tego zagadnienia.
Fundacja GlobalECO oferuje odpłatną pomoc mieszkańcom przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wykonaniu projektów instalacji, przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.
Więcej na stronie www.fundacjaglobaleco.pl.

 

{gallery}19/czyste_powietrze{/gallery}