Skip to main content

Spotkanie w sprawie wodociągowania i kanalizowania gminy

2016-02-19

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie robocze, na którym omawiane były sprawy w zakresie wodociągowania miejscowości Mokajny oraz kanalizowania miejscowości Wysoka, Topolno Wielkie, Marwica, Jelonki. W spotkaniu uczestniczył wójt Henryk Kiejdo, konsultant – właściciel firmy projektowej p. Adam Papaj, kierownik GZK Rychliki oraz pracownicy urzędu gminy. Głównym tematem zebrania było omówienie wad i zalet ewentualnego tłoczenia ścieków z w/w miejscowości do oczyszczalni ścieków w Pasłęku. Nie mniej ważnym tematem było rozpatrzenie opcji dostarczenia wody do miejscowości Mokajny.

Tutaj też pojawia się możliwość współpracy gminy z samorządem Dzierzgonia i doprowadzenia wodociągu z pobliskich Pachoł. Wodociągowanie i kanalizowanie gminy Rychliki to działania strategiczne realizowane konsekwentnie od wielu lat.