Skip to main content

Spotkanie z Marcinem Kazimierczukiem

2019-07-30

spotkanie arimr minW dniu dzisiejszym Wójt Gminy Zbigniew Lichuszewski spotkał się w Olsztynie z Zastępcą Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego (ARiMR) i jednocześnie Radnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcinem Kazimierczukiem. Na spotkaniu zostało poruszonych kilka ważnych spraw dla naszej gminy. Najważniejsze tematy to pomoc dla rolników w związku ze stratami po gradobiciu. Utworzenie i możliwości dofinansowania Kół Gospodyń Wiejskich, które składając wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotację w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych.

Wiodącym tematem była możliwość dalszego remontu drogi wojewódzkiej 527. Pan Dyrektor jako Radny Sejmiku wojewódzkiego składał w tej sprawie interpelację do Marszałka Województwa. Pan Marcin Kazimierczuk jest bardzo zainteresowany naprawą tej drogi i wspiera nasze dążenia do realizacji ostatniego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej 527.

Interpelacje:

https://bip.warmia.mazury.pl/1100/zapytanie-radnego-p.-marcina-kazimierczuka-z-dnia-8-marca-2019-r.-wraz-z-odpowiedzia-ks-bor.0003.20.2019.html

https://bip.warmia.mazury.pl/1018/zapytanie-zgloszone-przez-radnego-p.-marcina-kazimierczuka-wraz-z-odpowiedzia.html

spotkanie arimr