Skip to main content

Spotkanie z mieszkańcami osiedla w Jelonkach

2019-06-11

Spotkanie w JelonkachW niedziele miało miejsce spotkanie mieszkańców osiedla w Jelonkach z Wójtem Gminy Rychliki. Tematem rozmów były sprawy bieżące tj. inwestycje prowadzone na terenie Gminy, projekty dotyczące przedsięwzięć m.in. przebudowy dróg, gospodarki wodno-ściekowej. Wójt udzielił informacji o zbliżającej się podwyżce opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, podjętej na ostatniej sesji przez Radę Gminy Rychliki.

Natomiast dla mieszkańców osiedla największą bolączką jest stan gminnej drogi osiedlowej. Wójt zadeklarował, że w najbliższym czasie przyjrzy się sprawie możliwości przygotowania dokumentacji projektowej.

Spotkanie w Jelonkach

Spotkanie w Jelonkach

Spotkanie w Jelonkach