Skip to main content

Spotkanie z przedsiębiorcami – 4 edycja

2011-03-03

W dniu 3 marca 2010 roku w sali przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach odbyła się 4 edycja spotkania dla przedsiębiorców działających na terenie gm. Rychliki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Biura Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Robert Szewczyk, Prezes Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego p.Zbigniew Żurkiewicz, Dyrektor WORD p. Stanisław Lecheta, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego p. Maria Borzym, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy p. Longina Prończyk, Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu reprezentowała p. Małgorzata Danowska, Policję p. Podkomisarz Edward Szydłowski Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy.

Wśród obecnych nie zabrakło również naszych radnych i sołtysów. Gości w imieniu organizatorów przywitała Pani Bożena Kruszewska. Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy Rychliki, który w swoim przemówieniu podziękował przedsiębiorcom za codzienny trud jaki wkładają w rozwój naszej gminy. Wręczono także listy gratulacyjne dla firm “KANIA” i “Dossche” oraz dla p. Piotra Szczotki, p. Krzysztofa Pyłypća, p. Edycie Pink oraz p. Zdzisławowi Stupak. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: p. Robert Szewczyk, p. Stanisław Lacheta, p. Maria Borzym oraz p. Eugeniusz Kogut. Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach pani Elżbieta Biczak jak co roku podziękowała za hojność i okazane serce we wspieraniu naszych szkół, firmie Stolpłyt oraz BS w Pasłęku. Całą uroczystość uświetnił występ zespołu ze szkoły muzycznej z Elbląga. Po części oficjalnej zaproszono gości na poczęstunek przy szwedzkim stole przygotowanym przez panie z rad sołeckich Kwietniewa oraz Jelonek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację imprezy.

{gallery}11/5{/gallery}