Skip to main content

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY RYCHLIKI

2019-09-27

min spotkanieZ inicjatywy Wójta Gminy Rychliki Zbigniewa Lichuszewskiego, w dniu 26 września 2019 r. w sali przy Bibliotece Gminy Rychliki, odbyło się spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami na temat możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Krzysztof Targowski – Prezes Zarządu i Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy. Zebranych gości przywitał Wójt Gminy.

Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówili możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych przedsięwzięć. Ustawa o wspieraniu inwestycji, która została uchwalona 30 czerwca ubiegłego roku, wprowadziła bardzo wiele zmian. Przede wszystkim rozszerzyła działalność stref ekonomicznych na obszar całego kraju. Aby skorzystać z pomocy publicznej, firmy nie muszą już przenosić się do wydzielonych terytorialnie stref. Mogą inwestować w dowolnym miejscu. Nie muszą przechodzić już żmudnej procedury włączania własnych terenów inwestycyjnych do strefy.
Na co mogą liczyć inwestorzy? Na pomoc publiczną m.in. w formie zwolnienia z podatków CIT oraz PIT przez okres 10 do 15 lat. Nowe zasady przyznawania ulg umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie dysponowały wystarczającym kapitałem, by inwestować w strefach. Pomoc publiczną przedsiębiorstwa mogą otrzymać nie tylko na inwestycje nowe, realizowane od podstaw, ale także na rozbudowę, przebudowę czy wprowadzenie nowych produktów. Warunkiem jest spełnienie określonych wymagań (m.in. nakładów inwestycyjnych, miejsc pracy i ich jakości) zróżnicowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i branży, a także lokalizacji oraz typu inwestycji. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia. Równie ważne jest też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów). Firmy mogą też liczyć na wsparcie w eksporcie.
Przedstawiciele W-M SSE zadeklarowali indywidualną pomoc w przygotowaniu wniosku wszystkim zainteresowanym oraz zapowiedzieli możliwość zorganizowania kolejnego spotkania. Ubolewam, że zainteresowanie spotkaniem z strony prowadzących działalność na terenie gminy było niewielkie. Mimo tego w dalszym ciągu będziemy kontynuować tego typu spotkania, z nadzieją na większe zainteresowanie przedsiębiorców dużych i małych.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY RYCHLIKI

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY RYCHLIKI

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY RYCHLIKI

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY RYCHLIKI