Skip to main content

Spotkanie z sołtysami…

2016-10-14

12 października br. Wójt Gminy Rychliki, wraz z pracownikami Urzędu, spotkał się z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich. Głównym tematem spotkania było  wyodrębnienie środków z budżetu gminy na 2017 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.  Wysokość funduszu w następnym roku budżetowym wynosić będzie 250 930,06 zł.

Poza tym wójt wspomniał o zrealizowanych (m.in.  kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Budkach) i realizowanych obecnie przedsięwzięciach (m.in. budowa wodociągu Śliwica-Liszki-Barzyna) oraz przedstawił plan inwestycji, które mają być realizowane w następnym roku budżetowym.