Skip to main content

Spotkanie z sołtysami

2017-07-27

Zbliżające się doroczne Święto Plonów było okazją do zorganizowania w dniu 14 lipca 2017 r. spotkania z sołtysami z terenu naszej gminy. W Urzędzie Gminy w Rychlikach stawili się niemal wszyscy sołtysi, oraz osoby zaangażowane w przygotowania do tegorocznych Dożynek. Omówiony został ogólny plan dożynek oraz zaangażowanie poszczególnych sołectw w udział w obchodach Święta Plonów, a zwłaszcza o przygotowanie wieńców dożynkowych i stoisk.

Gościem spotkania był P. Zbigniew Cieśla – Sołtys Aniołowa, który opowiedział o niedawnym założeniu Stowarzyszenia Sołtysów Warmii i Mazur i korzyściach płynących ze wspólnego działania sołectw, w tym w pozyskiwaniu funduszy na rozwój i bieżącą działalność sołectw.

Tematem spotkania było też wstępne omówienie zasad funkcjonowania Funduszu Sołeckiego na rok przyszły. Poinformowano sołtysów, że możliwe jest łączenie środków z różnych sołectw celem lepszego wykorzystania dostępnych pieniędzy lub przesunięcia środków tam, gdzie mogą być bardziej potrzebne.