Skip to main content

Spotkanie z sołtysami

2015-05-18

13 maja br. odbyło się spotkanie z sołtysami. Wójt Gminy Rychliki, Henryk Kiejdo, po przywitaniu sołtysów oraz przedstawicieli rad sołeckich zaprezentował przedsięwzięcia inwestycyjne roku ubiegłego oraz przedstawił zadania inwestycje do realizacji w bieżącym roku. Najważniejszą i najdroższą inwestycją w roku 2015 jest niewątpliwie budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo oraz sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Protowo-Jankowo.

Wartość zadania szacuje się na ponad 1 5000 000,00 zł. – powiedział Wójt. Ważnym punktem spotkania była sprawa dróg na terenie gminy. Wójt poinformował o modernizacji drogi wojewódzkiej nr 527 (odcinek Rychliki – Kwietniewo) oraz o działaniach w sprawie drogi powiatowej (Śliwica – Barzyna – Rychliki).
Następnie tematem spotkania było omówienie  realizacji wydatków z funduszu sołeckiego oraz organizacja dożynek gminnych, które zaplanowane są na 5 września 2015 r. Wójt, podczas spotkania, zwrócił uwagę o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Dostosowanie się do instrukcji na etykiecie środka ochrony roślin oraz przestrzeganie okresów karencji i prewencji przy stosowaniu środków ochrony roślin, pozwoli uniknąć katastrofalnych skutków jakie niesie za sobą niewłaściwe stosowanie toksyn w środowisku naturalnym – dodał Wójt. Zwrócił również uwagę o nielegalnych wycinkach drzew, konsekwencją których jest naliczenie przez urząd kary pieniężnej.
Podczas dyskusji wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy udzielali odpowiedzi na zapytania dotyczące funduszu sołeckiego, gospodarki odpadami, kultury oraz wielu innych zagadnień.