Skip to main content

Staramy się o kolejne dofinansowania…

2020-09-30

savings 2789153 1920 wynikPo sukcesie naszej gminy w pierwszym naborze wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, już czekamy na kolejne dobre wiadomości.

Gmina Rychliki złożyła 3 wnioski na dofinansowanie następujących zadań: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Wysokiej oraz modernizację hydroforni w Rychlikach, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z budową oczyszczalni ścieków w Jankowie i Topolnie Wielkim, modernizację budynku po byłej szkole w Rychlikach. Ogólny koszt planowanych przedsięwzięć wynosi ok. 9 mln zł, a czas realizacji do 2022 r. Miejmy nadzieję, że wnioski zostaną rozparzone pozytywnie i będziemy mogli w następnym roku budżetowym zacząć realizować kolejne,  tak ważne dla naszych mieszkańców, inwestycje.