Skip to main content

Stosowanie środków ochrony roślin

2014-04-07

W ślad za pismem WIORiN w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. zwracam się z prośbą do rolników i przedsiębiorców rolnych o przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie w dnia 08 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz 455) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Wójt Gminy Rychliki

mgr Henryk Kiejdo

Załącznik do pobrania